nlen

Werkwijze

Inventarisatie

 • Om de juiste internationale professional voor de functie te werven, bezoekt één van onze adviseurs ten eerste uw bedrijf om een beeld te krijgen van de functie en te bespreken welke informatie de vacaturetekst moet omvatten;
 • We inventariseren de taken en verantwoordelijkheden binnen de functie, aan welke eisen een kandidaat moet voldoen en naar welk type persoon u op zoek bent;
 • Bij het internationaal werven zien wij ook de diversiteit van de landen binnen Europa en de culturele verschillen die er bestaan. Daarom kijken we naar uw bedrijfscultuur en adviseren u vervolgens in welk land of landen het beste geworven kan worden;
 • Op basis van een bovenstaande uitgebreide inventarisatie schrijven wij vervolgens een wervende tekst. De wervingstekst wordt zowel in het Nederlands als Engels geschreven of indien nodig ook in een andere taal.

Werving

 • Via onze partnerorganisaties verspreid door Europa wordt de vacature online uitgezet op de beste vacaturebanken van de betreffende landen;
 • De vacature wordt standaard uitgezet in drie landen (inclusief Nederland). Dit is, tegen een meerprijs van €250,- per land, verder naar wens uit te breiden;
 • Onze brede database met internationale professionals binnen de Europese arbeidsmarkt wordt op de hoogte gebracht van de vacature;
 • De cv’s van de kandidaten die wij internationaal werven, komen rechtstreeks bij ons binnen, zodat u hier niet mee belast wordt.

Selectie

 • Op basis van vooraf opgestelde harde criteria waaraan het cv van de kandidaat moet voldoen maken we een eerste selectie;
 • Eén van onze adviseurs bespreekt samen met u de cv's van alle kandidaten;
 • Samen met u beslissen we welke kandidaten uitgenodigd worden voor een eerste gesprek met u en één van onze adviseurs via videoconferentie;
 • Door middel van videoconferencing met hoogwaardige apparatuur kunt u kennis maken met de verschillende internationale kandidaten en hen een beeld schetsen van uw bedrijf en de functie;
 • Ook vervolggesprekken worden in eerste instantie via videoconferentie gevoerd;
 • Pas wanneer de laatste meest passende kandidaat is geselecteerd, wordt deze uitgenodigd in Nederland voor een persoonlijk gesprek;
 • Bij een juiste match adviseren wij u uiteraard ook over het organiseren van praktische zaken die komen kijken bij internationale arbeidsbemiddeling zoals huisvesting, werkvisa, en de arbeidsovereenkomst.
error: Content is protected !!